Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500 แสดงความจำนง ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ที่งานนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบางจัก ในวันเวลาราชการ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอบถามโทร 035 - 669241 และ 035 - 669466


 
 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ. 2556  
 

           พื้นที่บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
    วันที่  4  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 1,2  ตำบลบางจัก  สถานที่  ศาลาสามเรือน  หมู่ที่  1  ตำบลบางจัก
    วันที่  5  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น หมู่ที่ 3,4,6  ตำบลบางจัก  สถานที่  ศาลาทางเข้าวัดบางจักร  หมู่ที่  2  ตำบลบางจัก
    วันที่  6  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 7,8  ตำบลบางจัก  สถานที่  สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก
    วันที่  7  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 9  ตำบลบางจัก  สถานที่  ศาลาทางเข้าซอยบูรพาสาเมรือน  5  หมู่ที่  9  ตำบลบางจัก
    วันที่  8  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 10,11,12   ตำบลบางจัก  สถานที่  สนามเด็กเล่นอนามัยบ้านน้ำพุ
    วันที่  11  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 1,6  ตำบลสี่ร้อย  สถานที่  ตลาดคลองขนากหมู่ที่  1  ตำบลสี่ร้อย
    วันที่  12  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 2,3,4      ตำบลสี่ร้อย  สถานที่  วัดสี่ร้อย (หลวงพ่อใหญ่)
     วันที่  13  ก.พ. 56  เวลา  09.00 - 12.00 น.  หมู่ที่ 5,8        ตำบลคลองขนาก  สถานที่  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่  5  ตำบลคลองขนาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2556 เวลา 09.33 น. โดย คุณ รัชนี วิเชียรฉาย

ผู้เข้าชม 1383 ท่าน

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 โทรศัพท์ : 0-3566-9241
จำนวนผู้เข้าชม 437,988 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com