หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางจัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก
นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางจัก
" ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งดีการศึกษา
พัฒนาเมืองน่าอยู่ เคียงคู่อาหารปลอดภัย
ห่างไกลยาเสพติด มีแนวคิดการคมนาคม
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี "
วัดสี่ร้อย
วัดน้ำพุ
วัดบางจักร
เทศบาลตำบลบางจัก
1
2
3
 


 
 
ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เดิมชื่อตำบลบางหอย ประมาณปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้เปลี่ยนเป็น ตำบลบางจักร เพราะเคยมีขุนบางจักจิรกิจเป็นกำนัน และมีโรงงานเครื่องจักร คือ โรงสีไฟจำนวนมากถึง 16 โรง ต่อมาจึงเพี้ยนไป "ตำบลบางจัก"
เทศบาลตำบลบางจัก เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลบางจัก ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตำบลบางจักขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาล พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,278 คน
 
ชาย จำนวน 4,004 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.37
 
หญิง จำนวน 4,274 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.63
  ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 2,404 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 827.80 คน/ตารางกิโลเมตร
  *** หมายเหตุ :: ข้อมูลเดือน ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ***
  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
 
 
  เทศบาลตำบลบางจัก อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย ห่างจากอำเภอวิเศษชัยชาญ 10 กิโลเมตร โดยมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ 10 ตารางกิโลเมตร
 
  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ คลองธรรมชาติ คลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่านหลายสาย ดินเป็นดินร่วมปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพล จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
 
 
  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางจัก ส่วนใหญ่ประกอบชีพ ด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ สุกร ปลา โค ตะพาบ และรับจ้าง
เทศบาลตำบลบางจัก มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 ตำบล รวมทั้งสิ้น 18 ชุมชน ดังนี้
 
ชุมชนที่   ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
(จำนวน 11 ชุมชน)  
1   ชุมชนบ้านสามเรือน 288 289 577 155
  2   ชุมชนพัฒนาบูรพาสามเรือน 151 172 323 108  
3   ชุมชนบางจัก 3 149 170 319 99
  4   ชุมชนบ้านหัวตาล 354 350 704 177  
5   ชุมชนบางจัก 6 80 81 161 86
  6   ชุมชนบางจัก 7 70 92 162 60  
7   ชุมชนบางจัก 8 193 207 400 128
  8   ชุมชนสามเรือนบูรพา 509 507 1,016 253  
9   ชุมชนบ้านเหรียญทอง 192 214 406 127
  10   ชุมชนบ้านไทรทอง 215 242 457 86  
11   ชุมชนบ้านน้ำพุ 115 124 239 73
(จำนวน 5 ชุมชน)  
1   ชุมชนคลองขนาก 290 333 623 201
  2   ชุมชนคลองนมโค 165 165 330 84  
3   ชุมชนสี่ร้อยเฉลิมพระเกียรติ 448 466 914 250
  4   ชุมชนสี่ร้อยพัฒนา 165 176 341 104  
5   ชุมชนท่าอู่ 112 150 262 76
(จำนวน 2 ชุมชน)  
1   ชุมชนบ้านดาบ 1 211 209 420 138
  2   ชุมชนบ้านดาบ 2 297 327 624 199  
    รวม 4,004 4,274 8,278 2,404
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669241
เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 โทรศัพท์ : 0-3566-9241 โทรสาร : 0-3566-9466
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางจัก
จำนวนผู้เข้าชม 17,432,642 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10