หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางจัก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก
นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางจัก
" ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งดีการศึกษา
พัฒนาเมืองน่าอยู่ เคียงคู่อาหารปลอดภัย
ห่างไกลยาเสพติด มีแนวคิดการคมนาคม
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี "
วัดสี่ร้อย
วัดน้ำพุ
วัดบางจักร
เทศบาลตำบลบางจัก
1
2
3
  
ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางจัก เปิดให้บริการวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
พิธีปลุกเสก แหวนขุนรองปลัดชู วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 223 
ขอเชิญร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
ข่าวฝากจากสำนักงานเจ้าท่าสาขาอยุธยา [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 230 
ข่าวฝากจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างอทง [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 258 
ศพด.ทั้ง 2 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางจัก ปิดการให้บริการ [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 238 
มาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดอ่างทอง [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 262 
วิธีการป้องกันตนเองเชื้อโควิด-19 [ 11 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 279 
คำแนะนำ การปฏิบัติตน กักตัว 14 วัน [ 10 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 303 
ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นท หรือพนักงานประเภทอื่น [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 549 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 1055 
การขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางจัก ประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 1319 
ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอ [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
ตารางแสดงวงเงินราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่น้ำน้อย [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
 
อบต.คำหยาด กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.คำหยาด กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
 
อท 0023.5 ว 3725 การพิจารณางานประเพณี ให้เป็นงานประเพณีของท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]  
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 6 มิ.ย. 2562 ]  
 1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 3-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 1-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อท 0017.3/ว 2031 2-การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]  
 การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 3-การสนทนายามเช้าฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 2-แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]  
 1-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 2-ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]  
 1-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 2-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 3-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 4-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 5-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 6-ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]  
 
 
 

อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วีรชนคนบ้านสี่ร้อย  

วัดหินงอก  
 

 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 


กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุ [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 15 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงพระราชทาน มอบแก [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางจัก เปิดให้บริการวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 28 


โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 32 


กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง ประจำปี 2565 และพิธีเปิดสวนสุขภาพเฉ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 42 


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางจัก ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางจักและศูนย์การเรี [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 57 


ประกาศเทศบาลตำบลบางจัก เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
 
facebook
CLICK
 
 
ดอกไม้ประดิษฐ์
 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 10667  ตอบ 10  
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669241
เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 โทรศัพท์ : 0-3566-9241 โทรสาร : 0-3566-9466
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางจัก
จำนวนผู้เข้าชม 11,316,384 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10